Om/About

Vem är Peter Karlsson?


Jag är väl något av en mångsysslare. I mitt yrkesliv så har jag arbetat inom ganska vitt skilda yrkesområden.

  • Teknik: Projektledare, koordinatör, teamledare, chef,  driftoperatör, systemansvarig inom telekom och IT-branschen (nuläget).
  • Fritid och omsorg, människor: Fritidsledare, föreståndare, fritidspedagog inom kommunal och privat fritidsverksamhet. Vårdare på kommunalt gruppboende för funktionshindrade.
  • Sjöfart: Matros(sjöman) på större last fartyg samt passagerarbåtar i Stockholms skärgård.

Samt en del andra kortare jobb som trädgårdsarbetare, kanotfärdledare och lagerarbetare.


Jag har 3 yrkesutbildningar:

  • Högskoleingenjör inom elektronik och ekonomi, KTH, Haninge
  • Fritidsledare, Birka Folkhögskola, Ås, Krokom
  • Drift- och underhållsteknisk linje, fartygstekniskgren, DU-linjen, Polhemsgymnasiet, Stockholm


På min fritid:

I nuläget är det främst fritidsaktiviteter som cykling, paddling, foto, resor och friluftsliv som är aktuella. Tidigare har jag även sysslat med scouting, löpning, segling, klättring, BMX freestyle och skärmflyg.

Jag är också aktiv i föreningar som ledare eller andra förtroende uppdrag och har genom åren haft ett antal olika uppdrag såsom ledamot, kassör, ordförande och tävlingsledare i olika föreningar. Det har varit i idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighet, scoutrörelsen och även en barn & ungdoms cirkus.